Av. Ömer Öktener

Saint-Michel ve Behçet Kemal Çağlar Liselerindeki öğrenimini müteakip, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne kaydı sonrasında daha öğrenci iken merhum Av. Alparslan Öktener ile birlikte mesleki faaliyetlerine başlamış, yurt içinde ve dışında muhtelif çalışmalar yapmıştır.

Almanca, İngilizce ve Fransızca dillerini konuşmaktadır.

Halen, Öktener & Öktener Hukuk Bürosu kurucu ortağı olarak mesleğini icra etmektedir.