Av. Gülşah Güven Dulay

Av. Gülşah Güven 2012 yılından beri Öktener & Öktener Hukuk Bürosu bünyesinde avukatlık görevini sürdürmektedir. Av. Gülşah Güven ağırlıklı olarak dava takibi ve icra takibi faaliyetleri ile hukuk büromuz bünyesinde yerli ve yabancı müvekkilllere avukatlık hizmeti vermektedir. Ayrıca Av. Gülşah Güven çalışma alanlarına bağlı olan her türlü danışmanlık hizmetini de yerli ve yabancı müvekkillerine sunmaktadır.

Tıp ve Sağlık Hukuku

Ceza Hukuku 

Gayrimenkul Hukuku

İş Hukuku

Kira Hukuku

Tüketici Hakları Hukuku

İnsan Hakları Hukuku

Bilişim Hukuku

İcra ve İflas Hukuku

Fikri Mülkiyet Hukuku

Istanbul Bilgi Üniversitesi, Hukuk Fakültesi (Onur Derecesi) - 2011 

Istanbul Bilgi Üniversitesi, İnsan Hakları Hukuku

(Tıbbi Müdahalede Mağdurun Rızası konusu yüksek lisans tez çalışması -2015

beklenen)

İngilizce, Türkçe

1. 6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu Kapsamında İşveren Yükümlülüklerinin Etkin Kullanımı Sorunsalı, İBB Dergisi, 2017, Ocak http://www.istanbulbarosu.org.tr/files/yayinlar/dergi/doc/ibd20171.pdf )

2. Çocuğun Cinsel İstismarını Önleme Politikaları, İBB Dergisi, 2014 (http://www.istanbulbarosu.org.tr/yayinlar/BaroDergileri/ibd20143.pdf)

3. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihadı Işığında Kamu Görevlileri Tarafından Gerçekleştirilen Yaşam Hakkı İhlallerinde Etkin Soruşturma Yükümlülüğü Sorunsalı, 2014 (http://www.istanbulbarosu.org.tr/yayinlar/BaroDergileri/ibd20145.pdf)

4. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 90. Maddesi İle Düzenlenen İnsan Üzerinde Deney Suçu ve Rıza, İBB Dergisi, 2016, Ağustos (http://www.istanbulbarosu.org.tr/files/yayinlar/dergi/doc/ibd20164.pdf) 

5. Bilgi Edinme Hakkı ve Türkiye'de Bilgi Edinme Hakkının Kullanılması Usulü İle Kullanma Konusunda Yaşanılan Sorunlar, İBB Dergisi, 2012 (http://www.istanbulbarosu.org.tr/proje/dergi/10/index.html#/8/)

6. Zimmet, Bankacılık Zimmeti Ve Görevi Kötüye Kullanma Suçları Hakkında Özet Açıklamalar (2016 – www.oktener.com)

7. Telif Haklarının Uluslararası Alanda Korunması (2016 – www.oktener.com)

8. Haberleşmenin Gizliliğinin İhlali Suçu, Suç ve Ceza Dergisi, 2010

9. 6331 SAYILI İŞ SAğLIğI VE GÜVENLİĞİ KANUNU KAPSAMINDA İŞVEREN YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN ETKİN KULLANIMI SORUNSALI (İstanbul Barosu Dergisi Ocak-Şubat 2017 http://www.istanbulbarosu.org.tr/files/yayinlar/dergi/doc/ibd20171.pdf)

10. 5894 Sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş Ve Görevleri Hakkında Kanun Kapsamında Ulusal Tahkim Ve İlk Çözüm Mercii Olarak Uluslararası Tahkim (Cas) Başvuru Ve Yargılama Usulü (Istanbul Barosu Dergisi Sayı 2017/2 http://www.istanbulbarosu.org.tr/files/yayinlar/dergi/doc/ibd20172.pdf)

Uluslararası Ceza Hukuku Sertifika Programı, 2010

Enerji Hukuku Sertifika Programı, 2011

Bilişim Hukuku ve Güncel Sorunlar, 2011

SosyalAğlar ve İnternet Medyası Paneli, 2011

Alman Ceza Muhakemesi Hukukunda Yargılama Prensipleri, 2012

3. Genç Ceza Hukukçuları Konferansı “Özel Hayatın Gizliliğinin İhlali Suçu” Tebliğ Sunumu, 2010

İstanbul Barosu

Uluslararası Af Örgütü

İstanbul Bilgi Üniversitesi Mezunlar Derneği